4. Ondersteunen collectieve initiatieven uit de samenleving

In onze aanpak zetten we in op besparen en individuele oplossingen. Een warmtenet is voor sommige gebieden nog wel mogelijk. De gemeente gaat hier niet zelf op sturen, maar wil buurtinitiatieven wel helpen en mogelijk maken.

Om de buurtinitiatieven te helpen maken we een generiek procesvoorstel. Een voorwaarde hierbij is dat minimaal 60% van de buurt een voorstander is of mee wilt doen.

Proces:

  1. Integrale business case opstellen. Hierin worden alle kosten van de techniek opgenomen, dit is dus inclusief nodige aanpassingen aan panden. Hieruit komt hoeveel het kost voor alle betrokkenen. Eventueel kan dit vergeleken worden met andere technieken, zoals een individuele oplossing.

  2. Gedragen voorkeurstechniek kiezen met de buurt

  3. Indien dit een collectief systeem is, nadenken over rolneming gemeente

  4. Verdere uitwerking en organisatie collectief systeem