2. Voorbeeldwijken

IJhorst (voorkeuroplossing groengas): Buurt waarin een energiecoöperatie zelf ook al met duurzame warmte/groen gas bezig is. Hier liggen goede kansen om samen met de energiecoöperatie het toepassen van hybride warmtepompen en opstarten van groengas initiatieven te versnellen.

De Slagen is een wijk waar alle huizen tussen 2005-2011 gebouwd zijn en energielabel A hebben. Veel CV-ketels zijn binnenkort aan vervanging toe waardoor een natuurlijk moment ontstaat voor het kiezen van een duurzamere warmteoplossing. Om deze reden maken wij van De Slagen een voorbeeldwijk voor het gebruiken van hybride-warmtepompen.

Vanuit de gemeente wordt deze warmteoplossing actief gepromoot en gestimuleerd. Dit doen we aan de hand van gratis energieadviezen, kundige informatieverstrekking via het Duurzaam Bouwloket en het aanbieden van speciale financieringsmogelijkheden.

In De Slagen willen we zo een grote energiebesparing teweeg brengen en kunnen we lessen leren die we in andere wijken ook kunnen gebruiken. Kortom, we krijgen zicht op hoe we het beste met onze inwoners en wijken aan de slag kunnen gaan.

Rouveen kern (voorkeursoplossing groen gas): naast groen gas zijn er voor deze wijk mogelijk kansen voor een warmtenet. Hier gaan we de haalbaarheid van onderzoeken. Vanaf 2030 worden enkele wegen inclusief riool in Rouveen aangepakt. Dit is een mooi aanknopingspunt en geeft voldoende tijd om deze optie verder uit te werken.