3. Duurzame gassen

In 2030 wil Rendo alleen nog maar duurzame, hernieuwbare gassen door het gasnetwerk transporteren. We gaan samenwerken om de lokale productie van hernieuwbaar gas op te schalen, met aandacht voor afstemming aanbod en vraag. Hernieuwbaar gas kan bijvoorbeeld uit biogas gemaakt worden, hiervoor kunnen we restproducten uit de landbouw gebruiken, zoals mest en gewasresten.

Het potentieel voor groen gas uit lokale mest en biomassa in 2030 wordt voor de gemeente Staphorst geschat op 7,8 miljoen m3 (275 TJ). ongeveer 40% van huidig aardgasverbruik in de gemeente Staphorst. Dit komt uit de inventarisatie die gemaakt is voor de RES West Overijssel.

Omdat er de komende jaren vooral aardgas geleverd zal blijven worden willen we voor de monumenten inzetten op het verduurzamen van de gasvraag door het verkrijgen van garanties van oorsprong (GVO’s) voor groengas.