Wat-kaart

Dit is de WAT-kaart: een kaart van onze gemeente, met daarop kansrijke alternatieven voor aardgas. Voor de meeste buurten is groengas (hernieuwbaar gas) met een hybride warmtepomp de voorkeursoplossing, afgezien van de vier buurten waar warmtepompen (all-electric) of een warmtenet in beeld zijn.

Op de rest van deze pagina is te lezen hoe we de WAT-kaart hebben opgesteld en hoe de alternatieven werken.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Deze kaart is interactief. Klik in de kaart voor meer informatie.

Hernieuwbaar gas is voor de meeste buurten (groene gebieden op de kaart) de voorkeursoplossing. Staphorst is een landelijke gemeente waar de woningdichtheid laag is. Buiten de kernen is een warmtenet (collectieve oplossing) niet kansrijk. In het buitengebied staan relatief oude gebouwen en veel monumenten, hierdoor is hernieuwbaar gas een goedkopere oplossing is dan all-electric. Voor all-electric moeten woningen namelijk sterk geïsoleerd worden. De gemeente Staphorst telt meer dan 600 monumenten, deze gebouwen zijn beschermd, waardoor aanpassingen voor isolatie en verduurzaming lastig zijn. Voor hernieuwbaar gas hoeven woningen minder aangepast te worden. De hoeveelheid hernieuwbaar gas is echter ook beperkt wat effect zal hebben op de prijs per kuub. Daarom gaan we hernieuwbaar gas in combinatie met isolatie en een hybride warmtepomp. Ook wanneer er nog (voornamelijk) aardgas gebruikt wordt dan levert dit een positieve bijdrage op het verminderen van de aardgasvraag en CO2 uitstoot. Als terugvaloptie is een elektrische warmtepomp een mogelijkheid.

Een paar buurten hebben een dubbele voorkeursoplossing: zowel hernieuwbaar gas als individuele warmtepompen. Dit zijn buurten waar de verschillen tussen beide oplossingen klein zijn doordat er relatief nieuwe woningen staan. De nieuwe(re) woningen zijn beter geïsoleerd, waardoor een warmtepomp een goede optie is.

Als terugvaloptie is voor de Oude Rijksweg/Gemeenteweg en voor IJhorst een combinatie van all-electric en een warmtenet met lage temperatuur mogelijk.

Aandachtspunten bij de kaart

Dit is de conceptkaart en de oplossingen die hier worden genoemd staan nog niet vast. Er zijn drie belangrijke aandachtspunten:

  1. Deze kaart is geen definitief eindbeeld: we staan nog aan het begin van de transitie. De kennis, inzichten en technieken kunnen nog veranderen in de komende jaren.

  2. De wijkgrens ligt nog niet vast: we hebben ervoor gekozen om de meest kansrijke oplossing per buurt weer te geven. Maar in de praktijk kan de grens ook anders lopen. Een enkele straat kan best afwijken van het gemiddelde in de buurt. Of misschien wordt een deel van een buurt alvast meegenomen bij de start van de naastgelegen buurt. Dat zal blijken uit de detailuitwerking van een definitieve oplossing.

  3. De warmtevraag op bedrijventerreinen is complexer dan in woonwijken, omdat er soms ook warmte nodig is voor industriële processen. Voor deze transitievisie warmte zijn de meest kansrijke warmte opties voor de bedrijventerreinen nog niet onderzocht. Voor bedrijven en industrie wordt er er ook gewerkt aan plannen om te verduurzamen. Dit wordt uitgevoerd vanuit de zogeheten “tafel industrie” onder het nationale klimaatakkoord.