Rol van de gemeente

De gemeente zal zich opstellen als de facilitator van de warmtetransitie. Dit komt uit de overwegingen dat de gemeente niet de ambitie en middelen heeft om voorop te lopen, maar ook niet wilt afwachten.

Veel van de oplossingen voor Staphorst zullen door de inwoners zelf gedaan worden. De gemeente wil mensen niet gaan dwingen om een bepaalde oplossing te kiezen, dit past niet bij de bestuursstijl en waarden van de gemeente. De gemeente wil echter ook niet afwachten. Bij een afwachtende houding zal de transitie niet snel genoeg gaan. Daarom gaat de gemeente vooral voor informeren, faciliteren en verbinden.

 

Rol

Communicatie

Financiering

Proces

Spoor 1: Isoleren en besparen

Informeren, faciliteren en verbinden.

Samenwerken met bouwloket, energiecoöperaties en installateurs.

Communicatieplan opstellen

Budget voor communicatie, eventueel extra inzet vanuit RREW

Afhankelijk van of er een marktpartij ingehuurd wordt voor communicatie

Spoor 2: voorbeeldwijken

Faciliteren en verbinden.

Gemeente kiest marktpartij die met inwoners aan de slag gaat (Woonpas, Wesusteen, Woningabonnement etc.)

Dit is een taak voor een marktpartij, maar gemeente stelt eisen. Voordat er communicatie plaatsvindt, moet gemeente eerst communicatieplan goed keuren.

Marktpartij moet primair eigen broek zien op te houden

Eventueel extra inzet vanuit RREW

Geen subsidiering vanuit gemeente

Dagelijkse aansturing door marktpartij, gemeente geeft kaders mee.

Spoor 3: duurzame gassen

Verbinder, partijen samenbrengen, rest aan markt overlaten

Gemeente brengt partijen samen

Gemeente financiert oriëntatiefase, volgende projectfasen financiering door marktpartijen

Er is een plan voor vastgesteld in B&W

Spoor 4: ondersteuenen collectieve initiatieven

Afwachter, bij initiatieven regisseur

Gemeente overweegt om haar rol van afwachter naar regisseur te wijzigen als minimaal 60% van buurt voorstander is. Gemeente zal enquête afnemen om dit te peilen. Minimaal 50% van huishoudens moet meedoen aan enquête

Gemeente betaalt haalbaarheidsonder-zoek

Zie proces spoor 4