Van Klimaatakkoord van Parijs tot Transitievisie warmte Staphorst

Het VN-Klimaatakkoord van Parijs is in 2016 door Nederland ondertekend. Hiermee ondertekenen we dat wij in 2030, wereldwijd, 49% minder CO2 gaan uitstoten en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990.

In het Nederlandse Klimaatakkoord en -wet bepalen we hoeveel CO2-uitstoot ons land moet terugdringen. De doelstelling stelt dat Nederland haar CO2-uitstoot met 49% moet terugdringen in 2030 en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990.[1]

Om deze doelen te halen moeten wij een plan hebben. Met de Regionale Energiestrategie (RES) op bovengemeentelijk niveau, en de Transitievisie warmte’s (TVW) op gemeentelijk niveau geven wij ons plan vorm. Aan de hand van de RES en TVW houden wij onze voortgang bij en kunnen we gericht sturen om onze doelen te halen. De RES en TVW wordt respectievelijk elke twee[2] en vijf[3] jaar herijkt.

In de RES West-Overijssel (waar Staphorst onder valt) maken we in de regio afspraken over de opwek en distributie van duurzame energie. Onderdeel van de RES is ook de Regionale Structuur Warmte (RSW) die als doel heeft om duurzame warmtebronnen efficiënt en eerlijk te verdelen.[4]

De TVW voor Staphorst is een richtinggevend instrument. Door een stip op de horizon te zetten voor huizen, straten en buurten, kunnen we keuzes maken die aansluiten op de doelen die we hebben gezet. Sommige gemeenten gaan een stap verder door Wijk Uitvoerings Plannen (WUP) te maken. In een WUP wordt concreet vastgesteld hoe een buurt van het aardgas wordt gehaald. In Staphorst doen we dit (nog) niet. We willen namelijk eerst de nadruk leggen op het verminderen van aardgas.

  • 1 Klimaatbeleid | Klimaatverandering | Rijksoverheid.nl
  • 2 1 Maart 2023 - Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl)
  • 3 Inhoudelijke kenmerken - Programma Aardgasvrije Wijken
  • 4 Regionale Energiestrategie West-Overijssel