Samen van het aardgas af!

De Rijksoverheid heeft zich als doel gesteld dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Van verwarmen met aardgas gaan we over op verwarmen met hernieuwbare, groene, duurzame warmtebronnen. Deze omschakeling wordt ook wel de ‘warmtetransitie’ genoemd. In dit document leggen we uit hoe we die omschakeling in onze gemeente voor elkaar willen krijgen.

De gemeente Staphorst pakt dit pragmatisch aan door stap-voor-stap over te gaan op hernieuwbare bronnen aan de hand van natuurlijke momenten.

De gemeente Staphorst kiest voor om door gerichte en pragmatische stappen over te gaan op hernieuwbare warmtebronnen aan de hand van natuurlijke momenten. Hierbij gaan we eerst het verbruik verminderen en vervolgens inzetten op duurzame warmtebronnen. Het verbruik verminderen doen we door te isoleren en te besparen. Daarnaast stimuleren we hybride warmtepompen: een tussenoplossing die vooral op elektriciteit werkt, maar nog een klein beetje gas gebruikt. Hierdoor kunnen de het gasverbruik al een flink stuk verminderen. Daarna gaan we helemaal over op duurzame warmtebronnen.

Het globale tijdspad staat hieronder, waarom en hoe we dit gaan doen lees je op de rest van deze site.

Aardgasvrij worden is een flinke opgave, waar iedereen in onze gemeente mee te maken krijgt. Daarom wil de gemeente de warmtetransitie voor iedereen haalbaar maken. We houden daarbij de volgende uitgangspunten aan:

Wat vind ik op deze site?

Dit rapport bestaat uit vier onderdelen:

In dit onderdeel is per wijk beschreven welk alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten aangelegd kan worden. Dit noemen we de voorkeursoplossing. Voor het geval dat de voorkeursoplossing op een of andere manier niet gerealiseerd kan worden, is ook aangegeven welk alternatief op ‘de tweede plek’ staat. Daarnaast wordt toegelicht welke technieken er zijn om een gebouw te verwarmen zonder aardgas.

Hierin worden de voorbeeldbuurten benoemd, hier gaan we als eerste stappen zetten.

In dit onderdeel staat de gehele visie van de gemeente op de warmtetransitie. Hier komt terug wat we gaan doen, welk tempo we aanhouden en welke rol de gemeente heeft.

Hier zijn achtergrond-documenten te downloaden, zoals de uitgangspuntennotitie en het participatieplan.

Uitleg website

Op deze website worden interactieve afbeeldingen gebruikt. Hiernaast staat hoe deze afbeeldingen werken.

In het iReport zijn interactieve afbeeldingen verwerkt, deze afbeelding laat zien hoe deze werken.