Inleiding

Waarom willen we van het aardgas af?

Van Klimaatakkoord van Parijs tot Transitievisie warmte Staphorst

Het VN-Klimaatakkoord van Parijs is in 2016 door Nederland ondertekend. Hiermee ondertekenen we dat wij in 2030, wereldwijd, 49% minder CO2 gaan uitstoten en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990.

Totstandkoming en proces

Voor het opstellen van onze Transitievisie Warmte hebben we adviesbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om ons te ondersteunen. Daarnaast hebben we samengewerkt en informatie opgehaald bij verschillende belanghebbenden.

Ambitie en uitgangspunten

De gemeente Staphorst heeft in haar omgevingsvisie vastgesteld dat zij in 2050 energieneutraal wil zijn.

Visie

Een aardgasvrije gemeente worden gaat niet vanzelf. Er zijn daarvoor veel veranderingen nodig. De gemeente Staphorst pakt dit pragmatisch aan door stap-voor-stap over te gaan op hernieuwbare bronnen aan de hand van natuurlijke momenten.

Integratie met andere thema’s

De warmtetransitie is natuurlijk niet het enige thema waar de gemeente mee bezig is. Ook op het gebied van klimaatadaptatie, wijkvernieuwing en regulier onderhoud worden stappen genomen.

Routekaart

In de komende jaren blijft aardgas een belangrijke rol spelen in het energiesysteem, maar dit zal steeds verder afgebouwd worden.

1. Isoleren en besparen

Isoleren en besparen is de eerste stap, dit geldt voor de hele gemeente en alle gebouwen. Door te energie te besparen bespaar je geld en investeer je in het klimaat en in de woning.

2. Voorbeeldwijken

IJhorst (voorkeuroplossing groengas): Buurt waarin een energiecoöperatie zelf ook al met duurzame warmte/groen gas bezig is.

3. Duurzame gassen

In 2030 wil Rendo alleen nog maar duurzame, hernieuwbare gassen door het gasnetwerk transporteren. We gaan samenwerken om de lokale productie van hernieuwbaar gas op te schalen, met aandacht voor afstemming aanbod en vraag.

Toon meer resultaten