Colofon

Transitievisie Warmte Staphorst

Visiedocument voor de gemeente Staphorst

Status: Eindversie

Datum: 3 januari 2022

Uitgevoerd door: Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

In opdracht van en in samenwerking met: Gemeente Staphorst

Projectreferentie: BH4956