Ambitie en uitgangspunten

De gemeente Staphorst heeft in haar omgevingsvisie vastgesteld dat zij in 2050 energieneutraal wil zijn. Als tussenstap is, in het kader van het programma Energie & Klimaat, door de gemeenteraad de doelstelling vastgelegd dat in 2030, minimaal 49% van de energie uit hernieuwbare bronnen komt. Dit streven komt samen met de ambitie van Rendo die zich inzetten op verdere ontwikkeling van de generatie en distributie van groen gas.

Hoewel dit op een opwek-ambitie lijkt, is het echter ook voornamelijk een besparings-ambitie. Immers: hoe minder energie je nodig hebt, des te minder je hoeft op te wekken. Om de ambities van de gemeente Staphorst en Rendo te halen, moeten wij dus onze woningen en gebouwen energiezuiniger maken door te isoleren en hybride warmtepompen te installeren.

Uitgangspunten

Aardgasvrij worden is een flinke opgave, waar iedereen in onze gemeente mee te maken krijgt. Daarom wil de gemeente de warmtetransitie voor iedereen haalbaar maken. We houden daarbij de volgende uitgangspunten aan:

  • De alternatieven garanderen warmtezekerheid en zijn toekomstbestendig;

  • We gebruiken bewezen technieken;

  • Elke inwoner moet kunnen meedoen;

  • De alternatieven zijn technisch haalbaar en zoveel mogelijk betaalbaar;

  • Per wijk worden verschillende warmteoplossingen genoemd en wordt de meest kansrijke oplossingen beschreven;

  • Voor monumenten wordt een aparte aanpak opgesteld;

  • De inwoners van Staphorst worden geïnformeerd over deze transitievisie warmte. Op het moment dat er concrete plannen gemaakt gaan worden voor een wijk, worden de inwoners actief betrokken bij de aanpak en de keuzes.