Inleiding

Waarom willen we van het aardgas af?

Het doel van het Nederlandse Klimaatakkoord is om in 2050 nagenoeg geen schadelijke broeikasgassen zoals CO2 meer uit te stoten die leiden tot klimaatverandering. Klimaatverandering is niet iets abstracts, het gebeurt nu al om ons heen. We zien steeds vaker en heftigere lokale weersextremen. Denk daarbij aan de recente overstromingen in Limburg, Duitsland, België en Engeland, maar ook aan de hittegolven in Canada en de VS.

In Nederland hebben wij daar bovenop ook de gaswinningsproblematiek als gevolg van de aardgaswinning in Groningen. Door onze gebouwen en gemeente aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Zo zorgen wij voor deze aarde te bewaren en dragen we zo bij aan rentmeesterschap.