Warmtenet

Voor de Oude Rijksweg/Gemeenteweg en IJhorst is een combinatie van all-electric en een warmtenet met lage temperatuurbron de terugvaloptie. Ongeveer de helft van de gebouwen worden dan op een Warmtenet met WKO en TEO (uit de Reest) aangesloten. De lage temperatuur uit de bron kan niet direct als warm tapwater of verwarming gebruikt worden. De warmte kan collectief of individueel per woning op de juiste temperatuur worden gebracht. De beste oplossing zal afhangen van de lokale situatie.

Het collectief opwaarderen met een warmtepomp naar middentemperatuurniveau (MT-niveau: ca. 70 °C) kost veel elektriciteit, maar aanpassingen in de woningen blijven dan tot een minimum beperkt.

Als de aanvoertemperatuur vanuit het warmtenet hoog genoeg is voor ruimteverwarming (ca. 50 °C), is er per woning of gebouw alleen een boosterwarmtepomp nodig voor de warmtapwatervoorziening. In dat geval is het elektriciteitsverbruik lager. Wel zijn er meer aanpassingen nodig in de woningen en gebouwen. Zoals het geschikt maken van de radiatoren voor het leveren van genoeg warmte bij een lagere temperatuur.

Bij een zeer lage aanvoertemperatuur in het warmtenet van 10 °C tot 30 °C, is er in iedere aan te sluiten woning of gebouw een warmtepomp nodig om de ruimten te verwarmen voor de warm tapwatervoorziening. De warmteverliezen in het warmtenet zijn dan wel lager dan bij een aanvoertemperatuur van 50 °C of 70 °C. Afhankelijk van de bron is het ook mogelijk om te koelen bij gebruik van een lage aanvoertemperatuur in het warmtenet.

Een warmtenet met lagetemperatuurbron is een collectieve strategie, maar in vergelijking met een warmtenet met midden- en hogetemperatuurbron kan deze strategie vaak op een wat kleinere schaal worden uitgevoerd. Daardoor is die binnen een buurt te combineren met andere strategieën. Afhankelijk van het temperatuurniveau zal aanpassing aan de woning nodig zijn, zoals het toepassen vloerververwarming of lage temperatuur radiatoren/convectoren en verbeteren van het isolatieniveau.