Hernieuwbaar gas

Bij de strategie ‘hernieuwbaar gas’ wordt er groengas ingezet voor verwarming en warm water. Het hernieuwbaar gas wordt gebruikt in een hybride warmtepomp: een warmtepomp die gedeeltelijk op elektriciteit en gedeeltelijk op gas werkt.

Hernieuwbaar gas

Hernieuwbare gassen zijn groengas, biogas en waterstof. Deze duurzame gassen kunnen via het bestaande gasnet geleverd worden. Biogas is gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal, zoals mest en groenafval. Groengas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Voor gebruik in woningen is groengas eenvoudiger te gebruiken dan biogas, omdat het dezelfde eigenschappen als aardgas heeft. Hierdoor hoeven de installaties en apparatuur in woningen en gebouwen niet te worden aangepast. Bij biogas zou dat wel moeten gebeuren.

Groengas is overal toepasbaar waar op dit moment ook aardgas gebruikt wordt. Echter is op dit moment is de beschikbaarheid van biogas erg gelimiteerd. Er zal nu en in de toekomst niet genoeg biomassa beschikbaar zijn om alle buurten in Nederland met groengas te verwarmen. Er moet dus gekozen worden waar groengas het beste ingezet kan worden. Het streven is daarom groengas enkel in te zetten in buurten waar de andere aardgasvrije strategieën veel duurder of technisch niet haalbaar zijn. In deze buurten kunnen er veel kosten worden uitgespaard als wordt gekozen voor groengas in plaats van een van de andere warmteopties.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een elektrische warmtepomp, die gecombineerd wordt met een HR-ketel. De elektrische warmtepomp levert de basislast van de warmtevraag. Als de warmtepomp de warmtevraag op koudere dagen niet aan kan dan springt de HR-ketel bij. De HR-ketel wordt gevoed met groengas. De HR-ketel wordt dus alleen op de koudere dagen ingezet, de warmtepomp zal het grootste gedeelte van de warmtevraag gedurende het jaar invullen. Daarnaast worden de gebouwen tot minimaal energielabel D geïsoleerd. Dit zorgt voor minder verbruik.

Voor een luchtwarmtepomp is een buitenunit nodig. Dit is een ventilatorkast aan de buitenkant van de woning, net als bij een traditionele airco. Dit heeft invloed op de uitstraling van de woning. De ventilator maakt geluid, wat als hinderlijk ervaren kan worden. De plek van buitenunit moet daarom zorgvuldig uitgezocht worden, zie ook milieucentraal.