All-electric

Bij de strategie ‘all-electric’ wordt per gebouw een elektrische warmtepomp ingezet voor verwarming en warm tapwater. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem of de buitenlucht en verwarmt dit verder. Met 1 kWh stroom maakt een warmtepomp 2 tot 6 kWh warm water. De warmtepomp is dus een zeer efficiënte techniek.In vergelijking met een gasketel kan een warmtepomp wel minder snel warmte leveren. Daarom wordt er altijd een buffervat geinstalleerd waar het warme water in opgeslagen kan worden.
Een warmtepomp levert warmte op 30 - 50 °C, dat is aanzienlijk lager dan de circa 80 °C van een HR-ketel. Daarom is het nodig om een gebouw te isoleren tot minimaal energielabel B. Verder is een lagetemperatuurafgiftesysteem nodig, zoals vloerverwarming en/of lage temperatuur radiatoren/convectoren.


Voor een luchtwarmtepomp is een buitenunit nodig. Dit is een ventilatorkast aan de buitenkant van de woning, net als bij een traditionele airco. Dit heeft invloed op de uitstraling van de woning. De ventilator maakt geluid, wat als hinderlijk ervaren kan worden. De plek van buitenunit moet daarom zorgvuldig uitgezocht worden, zie ook milieucentraal.


Een ander type warmtepomp die veel gebruikt wordt is de bodemwarmtepomp. Een bodemwarmtepomp  maakt gebruik van een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ om warmte aan de bodem te onttrekken. Dit worden ook wel bodemlussen genoemd. Het is een efficiëntere manier van verwarmen ten opzichte van een luchtwarmtepomp. Hiervoor is vooraf wel een hogere investering nodig ten opzichte van een luchtwarmtepomp. Daarnaast moet de ondergrond geschikt zijn en het moet toegestaan zijn om bodemlussen te plaatsen. Op sommige plekken is dat niet het geval, bijvoorbeeld in grondwaterbeschermingsgebieden.

Een warmtepomp is een all-electric strategie; gebouwen hebben bij deze strategie geen gasaansluiting meer nodig. Wanneer ook het koken elektrisch gebeurt, bijvoorbeeld met inductie, dan is de gasaansluiting niet meer nodig. De elektriciteitsaansluiting moet vaak wel uitgebreid worden om een warmtepomp of kookplaat te kunnen aansluiten. Deze strategie is per woning/gebouw uitvoerbaar, maar kan ook als collectief systeem, in bijvoorbeeld een appartementencomplex, geïmplementeerd worden. Als een hele buurt overstapt op elektrische oplossingen kan het nodig zijn om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren zeker als ook ontwikkelingen als elektrisch vervoer meegenomen worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt op het moment dat er daadwerkelijk gestart wordt met het aardgasvrij maken van een buurt.


De duurzaamheid van de warmtepomp is afhankelijk van de elektriciteit die gebruikt wordt. Voor een duurzame oplossing is ook duurzame elektriciteit nodig. Een bodemwarmtepomp kan een huis ook efficiënt koelen, met een zeer laag energiegebruik. Hierdoor is een traditionele airconditioner, die doorgaans erg veel energie verbruiken, niet meer nodig. Lucht-waterwarmtepompen kunnen ook koelen, maar verbruiken hiervoor meer energie dan een bodemwarmtepomp.