Hoe is deze kaart tot stand gekomen?

In de WAT-kaart komt informatie uit verschillende bronnen samen: nationale data, lokale gegevens en ambities en voorkeuren uit de gemeente Staphorst.

De basis voor de WAT-kaart is nationale data, deze is in opdracht van de Rijksoverheid door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgesteld. Deze data is als basis toegevoegd aan het platform SETuP. Dit is een platform dat de veelheid aan informatie bundelt, zodat wij het op systematische wijze kunnen analyseren.

Vervolgens is deze data vergeleken met andere modellen en verrijkt met lokale informatie. Belangrijke lokale aanvullingen zijn de RSW (regionale structuur warmte), studie naar monumenten in Staphorst en een gebiedsanalyse van netbeheerder Rendo. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders, zoals het Waterschap, de netbeheerders en woningbouwcorporaties.