Wat-kaart

Dit is de WAT-kaart: een kaart van onze gemeente, met daarop kansrijke alternatieven voor aardgas.

Uitgangspunten van de kaart

Deze kaart is gemaakt als onderdeel van de ambitie om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Elke gemeente is verplicht om in 2021 een definitieve versie van de transitievisie warmte te hebben.

Hernieuwbaar gas

Bij de strategie ‘hernieuwbaar gas’ wordt er groengas ingezet voor verwarming en warm water. Het hernieuwbaar gas wordt gebruikt in een hybride warmtepomp: een warmtepomp die gedeeltelijk op elektriciteit en gedeeltelijk op gas werkt.

Warmtenet

Voor de Oude Rijksweg/Gemeenteweg en IJhorst is een combinatie van all-electric en een warmtenet met lage temperatuurbron de terugvaloptie. Ongeveer de helft van de gebouwen worden dan op een Warmtenet met WKO en TEO (uit de Reest) aangesloten.

All-electric

Bij de strategie ‘all-electric’ wordt per gebouw een elektrische warmtepomp ingezet voor verwarming en warm tapwater. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem of de buitenlucht en verwarmt dit verder.

Hoe is deze kaart tot stand gekomen?

In de WAT-kaart komt informatie uit verschillende bronnen samen: nationale data, lokale gegevens en ambities en voorkeuren uit de gemeente Staphorst.