Hoe is deze kaart tot stand gekomen?

In de WANNEER-kaart komt informatie van verschillende partijen samen: geplande onderhoudswerkzaamheden aan wegen/riolering/waternet/elektriciteitsnet/gasnet, renovatieplannen van de woningbouwcorporatie, sloop/nieuwbouwplannen en initiatieven van energiecoöperaties.

Door middel van interviews en enquêtes met belangrijkste stakeholders (Gemeente Staphorst, het waterschap, de netbeheerders en woningbouwcorporatie) is informatie verzameld. Deze is toegevoegd aan het platform SETuP. Dit is een platform dat de veelheid aan informatie bundelt, zodat wij het op systematische wijze kunnen analyseren.

Op basis van deze informatie zijn de verschillende buurten gerangschikt. De rangschikking gaat van buurten waar veel ontwikkelingen tegelijk gepland zijn, tot buurten waar geen ontwikkelingen spelen. De buurten waar veel ontwikkelingen samen komen, zijn mogelijk kansen of aangrijpingspunten om te starten met de transitie naar aardgasvrij. Deze buurten zijn besproken en beoordeeld met de gemeenten en andere partijen. Zo ontstond een gezamenlijk beeld van gebieden waar kansen liggen om te starten met de transitie. Deze zijn aangewezen als voorbeeldbuurt. Op het moment dat er bijvoorbeeld in een bepaalde buurt grootschalig gerenoveerd gaat worden en de weg vervangen wordt, kan dat een logisch moment zijn om hierbij ook stappen te zetten in de transitie naar aardgasvrij.

In een toetssessie met eerder genoemde stakeholders zijn de uitkomsten beoordeeld. Op basis hiervan is de WANNEER-kaart afgemaakt en zijn de voorbeeldbuurten aangewezen.