Wanneer-kaart

Een onderdeel van de transitievisie warmte is een planning voor welke wijken voor 2030 en welke na 2030 aangepakt worden. Voor Staphorst zijn de meeste oplossingen echter individueel.

Hoe is deze kaart tot stand gekomen?

In de WANNEER-kaart komt informatie van verschillende partijen samen: geplande onderhoudswerkzaamheden aan wegen/riolering/waternet/elektriciteitsnet/gasnet, renovatieplannen van de woningbouwcorporatie, sloop/nieuwbouwplannen en initiatieven van

Hoe zijn de buurten gerangschikt?

De buurten zijn gerangschikt van kansrijke buurten om de komende 5-10 jaar mee aan de slag te gaan tot buurten met weinig of geen kansen op de korte termijn.