Routekaart

In de komende jaren blijft aardgas een belangrijke rol spelen in het energiesysteem, maar dit zal steeds verder afgebouwd worden. In de toekomst zal aardgas waarschijnlijk steeds duurder worden, waardoor mensen vanzelf geprikkeld worden om minder aardgas te gebruiken of over te stappen naar een andere bron. De gemeente wil deze geleidelijke overgang verder stimuleren en bereikbaar maken voor al haar inwoners.

Om dit proces te stimuleren en faciliteren gaat de gemeente Staphorst in vier sporen actie ondernemen:

  1. Isoleren en besparen

  2. Voorbeeldwijken voor de eerste stappen

  3. Transitie naar duurzame gassen

  4. Ondersteunen collectieve initiatieven uit de samenleving