Vervolgstappen

De gemeente Staphorst gaat door op vier sporen om actie te ondernemen:

1. Voorbeeldwijken

In de voorbeeldwijken gaan we versnellen! In deze wijken worden de voorkeursoplossingen actief gepromoot en gestimuleerd.

2. Iedereen isoleren!

Dit is gemeente-breed gericht op alle inwoners / gebouwen. Woningbezitters en gebouweigenaren worden gestimuleerd om te gaan isoleren (tot minimaal label C/D). Het doel is dat iedereen de zogenoemde ‘geen spijt’ isolatiemaatregelen neemt. De warmtestrategie die in beeld is heeft geen invloed op de eerste isolatiestappen. We noemen dit daarom ‘geen spijt’ isolatiestappen: het is altijd goed.

Naast isoleren kunnen woningeigenaren ook al andere stappen zetten, zoals het toepassen van lage temperatuurverwarming (zoals vloerverwarming), of een hybride warmtepomp te nemen. De gemeente gaat bewoners informeren, zodat zij slimme investeringsbeslissingen maken

3. Lokale productie hernieuwbaar gas opschalen

Voor veel wijken kiezen we voor hernieuwbaar gas. We moeten de lokale productie van hernieuwbaar gas opschalen met aandacht voor afstemming aanbod en vraag. Hernieuwbaar gas kan bijvoorbeeld uit biogas gemaakt worden, hiervoor kunnen we restproducten uit de landbouw gebruiken, zoals mest en gewasresten. De mogelijkheden en potentie hiervan moeten in kaart gebracht worden.

4. Warmtenetten

De haalbaarheid van een warmtenet moet onderzocht worden. Er zijn nu twee mogelijke warmtenetten in beeld:

  • Een warmtenet in Rouveen dat restwarmte van de kaasfabriek gebruikt.

  • Een warmtenet voor de monumenten aan de Oude Rijksweg/Gemeenteweg met een warmte-koudebron (WKO).